Vindsverket
    Vi hjälper er med råvindskonverteringKonvertera er råvind till
värdefull boarea

Råvindar har ett potentiellt värde att jämföra med en tomt i motsvarande läge.

Konvertering av råvindar är också i linje med rådande riktlinjer och hållbarhetsmål
 - att förtäta  i innerstadsnära lägen.

Råvindar har ett potentiellt värde att jämföra med en tomt i motsvarande lägeKonvertering av råvindar ligger också i linje med rådande riktlinjer att förtäta i innerstadsnära läg

Varför?

1. Förbättra föreningens ekonomi 
Generera intäkter genom försäljning av boarea
till nya eller befintliga boende eller till en totalentreprenör.2. Utökad boarea
Utökad boarea ökar fastighetens värde och minskar trångboddhet i föreningen. 
En omvandling av underliggande bostäder till etagelägenheter och nya lägenheter under 35 m² kräver i de flesta fall ingen hiss.

3. Energieffektivisering
En positiv sidoeffekt av en vindskonvertering är att uppvärmningskostnaden för hela fastigheten kan minska avsevärt. Renoveringsbehov av tex. stammar och ventilation kan med fördel utföras parallellt.


Hur?


Förstudie I ett första skede utreder vi fastighetens förutsättningar i relation till föreningens önskemål.
Vi tittar på möjligheten att skapa olika typer av boarea och utreder behov av om-organisering av ytor, exempelvis flytt av vindsförråd, för att göra ert projekt möjligt.


Regelverk och myndigheter
Vi hjälper er med de regelverk och myndighetskontakter som är aktuella för ert projekt. 
Om detaljplanen inte medger vindsinredning kan vi ta fram en ansökan om planändring. 


Skiss
Om rätt förutsättningar finns tar vi fram en skiss som kan ligga till grund för en ekonomisk kalkyl och beslutsunderlag i er Brf.

Bygglov
Utformning av planlösningar och fasadändringar och preliminära tekniska lösningar mynnar ut i en  bygglovsansökan och så kallad systemhandling.


Förfrågningsunderlag
Bygglovet kompletteras och skickas ut på förfrågan till byggare och leverantörer. 
Vi hjälper er med upplägg och med utvärdering av inkomna anbud.


Bygghandlingar 
Vi tar fram erforderliga ritningar och
beskrivningar till byggentreprenören.


Projektledning 
Vi samordnar och leder hela konverteringen 
- från råvind till färdig bostad!
Bilder före och efter ombyggnation
Kv. Gropen


Vilka är vi?


Vindsverket är en nybildad grupp av erfarna konsulter i nära samarbete som leds av Belleville arkitektkontor.
 
Vi erbjuder en helhetslösning för vindskonvertering med kompetens och erfarenhet av både ny- och ombyggnation inom arkitektur, kulturmiljö, konstruktion, ljud, brand, energi, VVS och projektledning.


Kontakta oss för ett kostnadsfritt möte!

Kontakt